Vi tillverkar ett brett utbud av kalldragna stålformer från standardformer till komplexa former, från enkla former till mycket komplexa former.Vårt urval av material och design kan möta behoven i olika industrier och spara dina pengar genom att minska bearbetningsstegen och samtidigt förbättra avkastningen och produktiviteten.Vår strävan är att göra dig mer konkurrenskraftig gentemot affärer.

Kalldragen stålprofil